ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през I срок на учебната 2020/2021 г.

 

Преподавател

Предмет

Ден

Час

1.

В. Александрова

БЕЛ

Понеделник

14.00

2.

П. Цолова

БЕЛ

Четвъртък

14.00

3.

С. Пехлева

БЕЛ

Понеделник

14.00

4.

А. Асенова

БЕЛ

Четвъртък

14.00

5.

Е. Пашанска

БЕЛ

Вторник

14.00

6.

М. Жекова

Руски език

Вторник

14.00

7.

П. Вълчева

Английски език

Четвъртък

14.00

8.

Н. Памукова

Английски език

Вторник

14.00

9.

К. Иванова

Английски език

Сряда

14.00

10.

Г. Енчева

Английски език

Сряда

14.00

11.

В. Арабаджикова

Английски език

Вторник

14.00

12.

Р. Георгиева

Английски език

Четвъртък

14.00

13.

Р. Петкова

Немски език

Понеделник

14.00

14.

С. Георгиева

Немски език

Понеделник

14.00

15.

М. Петкова

Немски език

Сряда

14.00

16.

М. Дойчинова

Френски език

Сряда

14.00

17.

К. Петкова

Френски език

Сряда

14.00

18.

М. Йорданова

Математика

Четвъртък

14.00

19.

Р. Христова

Математика

Вторник

14.00

20.

Н. Костадинова

Математика

Вторник

14.00

21.

Н. Ганев

Математика

Четвъртък

14.00

22.

З. Калудова

Математика

Вторник

14.00

23.

Г. Чанакчалиева

ИИТ

Вторник

14.00

24.

М. Боянова

ИИТ

Вторник

14.00

25.

Н. Генчева

ИИТ

Петък

14.00

26.

Н. Бодурова

ИИТ

Петък

14.00

27.

Л. Стоянова

ИИТ

Петък

14.00

28.

Г. Янчева

Физика

Петък

14.00

29.

А. Чилингирян

Физика

Сряда

14.00

30.

Т. Стоянова

Физика

Вторник

14.00

31.

В. Добрев

Химия и ООС

Сряда

14.00

32.

В. Якова

Химия и ООС

Понеделник

14.00

33.

И. Иванова

Химия и ООС

Вторник

14.00

34.

К. Белецова

Химия и ООС

Вторник

14.00

35.

К. Николова

Биология и ЗО

Петък

14.00

36.

Е.  Дамянова

Биология и ЗО

Вторник

14.00

37.

Г.  Димитрова

Биология и ЗО

Понеделник

14.00

38.

С. Архондиев

Биология и ЗО

Вторник

14.00

39.

П. Стоева

География

Вторник

14.00

40.

Д. Русева

География

Понеделник

14.00

41.

В. Христов

История

Понеделник

14.00

42.

Ю. Кавръкова

История

Понеделник

14.00

43.

Д. Маркова

Философия

Четвъртък

14.00

44.

Р. Георгиев

Изобр. изкуство

Четвъртък

14.00

 

 

Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател.

Консултациите може да се проведат и електронно след предварителна уговорка с преподавателя.

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg