ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.  междусрочна за VІІІ - ХІІ клас

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за VІІІ - ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за ХIІ клас 

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

06.02.2024 г. – I - XII клас

 

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

13.05.2024 г. за ХІІ клас (13 учебни седмици)

28.06.2024 г. за VIII – XI клас (18 учебни седмици)

 

НАЦИНАЛНО ВЪНПНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ X КЛАС НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

10.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

12.06.2024 г. – НВО по математика

11.06.2024 г. – чужд език, писмена част ( по желание на ученика)

14.06.2024 г. – ИТ за измерване на дигиталните компетентности ( по желание на ученика)

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024 г. – втори ДЗИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

От 15.09.2023 г. до 02.02.2024 г. –  ПЪРВА СМЯНА

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

07:30

08:10

08:10 – 08:15

2

08:15

08:55

08:55 – 09:05

3

09:05

09:45

09:45 – 10:05

4

10:05

10:45

10:45 – 10:55

5

10:55

11:35

11:35 – 11:45

6

11:45

12:25

12:25 – 12:30

7

12:30

13:10

 

От 06.02.2024 г. до 28.06.2024 г. – ВТОРА СМЯНА

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

13:30

14:10

14:10 – 14:15

2

14:15

14:55

14:55 – 15:05

3

15:05

15:45

15:45 – 16:05

4

16:05

16:45

16:45 – 16:55

5

16:55

17:35

17:35 – 17:45

6

17:45

18:25

18:25 – 18:30

7

18:30

19:10

 

 

Учениците използват различни входове:

VIII, X, XI клас  - вход ул. „Оборище“ /централен вход/

 IX, XII клас – вход ул. „Хаджи Димитър“

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg