ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г.  вкл. – есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I - XII клас

05.02.2020 г. – междусрочна за I - XII клас

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

 

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – I - XII клас

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

 

Организация на учебното време за учебната 2019/2020 година

От 16.09.2019 г. до 04.02.2020 г. – ВТОРА СМЯНА

От 06.02.2020 г. до 30.06.2020 г. – ПЪРВА СМЯНА

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg