Преподаватели в III ПМГ 2019/2020 г.

Български език

и литература

Английски език Френски език Немски език
       
Веселина Александрова Наталия Памукова Елиана Андонова Милена Петкова
Пламена Цолова Кристина Иванова Камелия Петкова Руска Петкова
Силвия Пехлева Габриела Енчева   Станислава Георгиева
Ася Асенова Пламена Вълчева    
Елена Пашанска Виола Арабаджикова    
  Румяна Георгиева    
Руски език Математика Информатика / Инф.техн. Физика и астрономия
       
Мария Жекова Нели Костадинова инж. Лилия Стоянова Ася Чилингирян
  Радка Христова Галина Чанакчалиева Татяна Стоянова
  Здравка Калудова Наталия Бодурова Гинка Янчева
  Николай Ганев инж. Мая Боянова  
  Миланка Йорданова инж. Нели Генчева - ръководител направление ИКТ  
Химия и опазване на околната среда География и икономика Биология и здравно образование История и цивилизация
       
Нина Димова Стела Петрова Ани Нинова Владимир Христов
Виолета Якова Димитричка Русева Евелина Дамянова Юлия Кавръкова
Ивилина Иванова   Галина Димитрова Пенка Стоева
Красимира Белецова   Стилиан Архондиев  
Философия Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
       
Диана Маркова Димитър Николов Радослав Георгиев Софи Гостанян
Наталия Маркова Павлина Пеева    
  Мариян Димитров    

Награди на учители

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg