Свободни места в паралелките и класовете

 за учебната 2023/2024 година (към 28.09.2023 г.)

 

 

Вид на паралелката: профилирана – биология и ЗО и химия и ООС / френски език - ИИЧЕ

Профил: природни науки

Клас: XII

Брой свободни места – 1 (едно)

 

Заявление по образец се подава от родител в канцеларията на Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ от 8.00  до 16.00 часа или по електронен път.

След подаване на писмено заявление от родител до директора на училището, започва процедура по преместване на ученика, съгласно чл. 108, ал. 1. от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg