Стипендии

Актуализирана процедура за отпускане на стипендии на учениците в Трета ПМГ "Академик Методий Попов"

Разпределение на целевите средства за стипендии по видове стипендии за периода: 01.02.2020 - 31.12.2020 г.

Класиране на учениците за получаване на месечни стипендии през втория срок на учебната 2019/2020 година.

ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ

Заявления - декларации може да получавате от счетоводството или да ги изтеглите от сайта.

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

  Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 Заявление - декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител / родители

 Заявление - декларация за кандидатстване за еднократна стипендия

 

 

Комисия по стипендиите

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg