СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

1.Училищен турнир по футбол: “Eсен “- юноши.

Срок:10 – 12. 2019 година

2. Училищен турнир по футбол-девойки.

Срок: 10 – 12. 2019 година

3.Училищен турнир по волейбол: “Eсен – Пролет”.

Срок:11.,12. 2019 – 02.,03. 2020 година

4.Лекоатлетически крос в чест на 3 март

Срок:03.2020 година

5.Общински ученически игри –баскетбол, волейбол,футбол.

Срок:10.,11. 2019 – 04.,05.2020 година

6. Ученическа „Купа Варна”

Срок:03-06.2020 година

7.Участие в купа на ректора на Икономически Университет.

Срок:03-04. 2020 година

8. Пролетен спортен празник в чест на патрона на училището.

Срок:27.04. 2020 година

9.Участие в общински първенства по стрийтбол, плажен волейбол.

Срок:04.-06. 2020 година

 

 Настоящият спортен календар е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № РД 04-15/10.09.2019 г.

                                                                      

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg