Седмична програма за II срок на 2019/2020 г.

 VIII клас | IX клас | X клас | XI клас  | XII клас

Уважаеми ученици и родители,

С оглед на обстановката в страната и да не се прекъсва образователния процес се създава следната организация :

1.      Организирани са онлайн дейности и  електронна комуникация с учителите, преподаващи съответните учебни предмети при спазване на утвърденото седмичното разписание по следния часови график:

1 час

9.00 – 9.30

2 час

9.40 – 10.10

3 час

10.20 – 10.50

4 час

11.00 – 11.30

5 час

11.40 – 12.10

6 час

12.20 – 12.50

7 час

13.00 – 13.30

2.      Всеки ученик в делничните дни трябва редовно да следи съобщенията в електронни дневник  www.Shkolo.bg,  e-mail си в Google /G Suite/ и другите канали за комуникация, установени с учителите в посоченото време.

3.      При възникване на допълнителни въпроси се обръщайте към класния ръководител или на e-mail на училището pmg3@abv.bg.  

 АСЯ ЧИЛИНГИРЯН

Директор на Трета ПМГ „Академик Методий Попов“ – Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg