Разпределение на групите II-ри чужд език

през I срок на учебната 2019/2020 г.  

ПОНЕДЕЛНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

РЕ – XII а – 212

НЕ – XII а – 312

 

РЕ – XII г – 209

НЕ – XII г – 211

РЕ – X г – 307

НЕ – X г – 204

РЕ – X а – 305

НЕ – X а – 312

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XI а – 203

НЕ – XIа – 205

РЕ – XI г – 205

НЕ – XI г – 303

 

РЕ – IX а– 310

НЕ – IX а – 305

РЕ – IX г – 311

НЕ – IX г – 210

РЕ – IX д – 312

НЕ – IХ д – 308

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

РЕ – XII а – 212

НЕ – XII а – 203

ФЕ – XII д – 208

НЕ – XII д – 204

РЕ – XII г – 209

НЕ – XII г – 212

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – IX г – 311

НЕ – IX г – 309

РЕ – IX д – 312

НЕ – IХ д – 311

РЕ – IX а– 310

НЕ – IX а – 302

ФЕ – XII д – 208

НЕ – XII д – 309

 

 

 

         ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XI г – 205

НЕ – XI г – 203

РЕ – XI а – 203

НЕ – XI а – 310

 

РЕ – X а – 305

НЕ – X а – 306

РЕ – X г – 307

НЕ – X г – 305

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg