Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в III ПМГ "Акад. М. Попов"

АОП НОМЕР: 02329-2018-0001
Доставка на природен газ за нуждите на Трета ПМГ "Акад. Методий Попов" за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г.

Връзка към преписка в АОП

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg