Проекти

 
Във връзка с официалното откриване на българското председателство на Съвета на  ЕС  на 11 януари 2018 г. младшите посланици на Европейския парламент в III Природоматематическа гимназия „Акад. М. Попов” - Варна под ръководството  на Юлия Кавръкова, старши посланик, изготвиха информационни брошури,  с които запознаваха съучениците си с четирите основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика;  
приоритетите на председателството,  подчинени на неговия девиз: „Съединението прави силата“, стремежът към единство сред държавите членки и институциите на ЕС, за да се предоставят конкретни решения за изграждането на по-силна, по-сигурна и солидарна Европа, както и  със задачите на председателството.

Галерия

 

Проектът „Всички заедно за...” , реализиран от клуб „Превенции” и приятели приключи. Той бе част от голямата инициатива „Посланици на доброто”на „Карин дом”, финансирана от фондация „Америка за България”. Учениците от гимназията бяха инициатори на разнообразни и интересни дейности - твориха (книга посветена на приятелите от Карин дом) , забавляваха се, работиха по естетизирането на дворното пространство на „Карин дом”. Заслужено получиха награда – плакет за своят доброволчески труд. Повече за дейностите можете да видите в нашата галерия.

Отчет по проект "Всички заедно за..."

 

През учебната 2016/2017 година ТРЕТА ПМГ „АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ” - ВАРНА работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бенифициент на проекта е Министерството на образованието и науката.

Информация за проекта

 

Доброволчески проект “Всички заедно за...”

клуб „Превенции” и приятели

Стартира доброволческа младежка идея „Всички заедно за...”, подкрепена от „Карин дом” и фондация „Америка за България”.

Посланиците на доброто в III ПМГ, организираха информационна кампания с цел да научат техните съученици повече за децата с увреждания.

Международният ден на доброволеца отбелязахме с благотворителен базар. Средствата от него използвахме за закупуване на коледни изненади за децата на „Карин дом”, които посетихме на 12.12.2016 г.

Посрещнахме дядо Коледа на 16.12.2016 г. като се включихме в пиеската и изпитахме удоволствието да сме заедно на една сцeна с децата от „Карин дом”.

Предстоят ни много весели, творчески съвместни дейности до месец май 2017 г.

Галерия

 

 

Клуб „Превенции” на ІІІ ПМГ се включи в проект „Ранни срещи с правото”. Основната цел е превенция на зависимости към психоактивни вещества и повишаване на правната грамотност на учениците. Проведен бе симулиран съдебен процес във Варненски окръжен съд. Нашите ученици заеха местата на съдебните заседатели, прокурор, адвокат и експерти. Под вещото ръководство на съдия  Росица Тончева те  повишиха информираността си за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

Галерия

 

Други проекти

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg