Олимпиади през учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година.

Заповед РД 09-2784/29/10/2019 г. за утвърждаване на правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година.

Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2019-2020 година в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“

Ученическа олимпиада

Класове

Време на провеждане

Дата

Начален час

География и икономика

IX, X - XII

13.01.2020 г.

9.00 ч.

Химия и опазване на околната среда

IX, X, XI - XII

20.01.2020 г.

9.00 ч.

Биология и здравно образование

IX, X, XI - XII

27.01.2020 г.

9.00 ч.

 

Олимпиади през 2018/2019 учебна година

Олимпиади през 2017/2018 учебна година

Олимпиади през 2016/2017 учебна година

 Олимпиади през 2015/2016 учебна година 

Олимпиади през 2014/2015 учебна година

 Олимпиади през 2013/2014 учебна година

Олимпиади през 2012/2013 учебна година

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg