Олимпиади през учебната 2018/2019 г.

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2018/2019 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Полина Аркадий Игнатова

Xа

2

Доротея Диянова Железова

Xа

3

Станислава Косьова Даскалова

Xа

4

Натали Валентинова Жекова

Xа

5

Моника Пламенова Стойчева

Xа

6

Айсу Ерсин Исмаил

XIв

7

Гергана Ангелова Тодорова

XIIа

8

Светлозара Светлозарова Петкова

XIв

9

Елиф Осман Амет

XIа

 

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Доротея Диянова Железова

Xа

5

Мертан Исмаил Расим

Xд

3

Десислава Иванова Чернева

Xа

4

Огнян Мартинов Лазаров

IXб

2

Искра Деянова Василева

IXб

6

Мартин Николаев Славов

IXд

7

Петя Руменова Трендафилова

IXа

8

Гергана Лазарова Кацарова

IXб

9

Калоян Николаев Николов

IXг

10

Мария-Магдалена Силвиева Жекова

IXб

11

Айшен Муханем Халил

XIд

12

Гергана Ангелова Тодорова

XIIа

13

Ивайло Янчев Янев

XIд

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2018/2019 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Калоян Николаев Николов

IXг

2

Веселин Христов Димитров

IXг

3

Радостин Борисов Дамянов

IXг

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2018/2019 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Галин Диянов Стоемиров

XIг

 

Олимпиади през 2017/2018 учебна година

Олимпиади през 2016/2017 учебна година

 Олимпиади през 2015/2016 учебна година 

Олимпиади през 2014/2015 учебна година

 Олимпиади през 2013/2014 учебна година

Олимпиади през 2012/2013 учебна година

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg