ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ЗАПОВЕД № 09-5411 от 12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

*******

Xа

2

Гергана Ангелова Тодорова

XIа

3

Десислава Иванова Чернева

IXа

4

Десислава Николаева Асенова

XIа

5

Доротея Диянова Железова

IXа

6

Елиф Осман Амет

Xа

7

Илиян Калинов Кънчев

XIIд

8

Любомир Христов Тончев

XIIа

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Айсу Ерсин Исмаил

Xв

2

Айшен Муханем Халил

Xд

3

Габриела Стефанова Балабанска

Xд

4

Галя Калинова Кънчева

Xв

5

Гинка Тодорова Тодорова

Xд

6

Десислава Иванова Чернева

IXа

7

Доротея Диянова Железова

IXа

8

Илана Живкова Желева

XIIд

9

Илиян Калинов Кънчев

XIIд

10

Милена Бойкова Христова

Xд

11

Преслав Богомилов Цветанов

XIIд

 Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по философия за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Йоан Веселинов Петров

а

2

Габриела Ивайлова Добрева

XI а

3

Гергана Ангелова Тодорова

XI а

4

Десислава Данаилова Цолова

XII д

5

Жана Людмилова Ованезова

XII г

6

Илиян Калинов Кънчев

XII д

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2017/2018година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

******

г

2

Айдениз Байрам Баш

г

3

Галин Диянов Стоемиров

г

4

София Емилова Шейретова

г

5

Ясмина Милкова Желева

г

6

Калин Петров Петров

XII г

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Елеонора Ивайлова Иванова

VIII д

2

Роси Красимирова Радева

*****

3

Павел Родиславов Иванов

VIII д

4

Петър Неделчев Петров

VIII a

5

Йордан Деянов Янакиев

VIII д

6

Георги Красимиров Недялков

IX д

7

Светослав Катеринов Стоянов

д

8

Жулиен Атанасов Вангелов

а

9

Константин Петков Петков

г

10

Ивайло Янчев Янев

д

11

Никол Стилиян Щерева

Xa

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg