Олимпиади през учебната 2016/2017 г.

ЗАПОВЕД № 09-1369 от 15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

 

Отлично представяне на олимпиадата по химия и ООС

Илиян Кънчев, ученик от XI д клас, се класира за Националния кръг на XLIX олимпиада по Химия и ООС със 75 точки – най-висок резултат в IVсъстезателна група от област Варна.

Да пожелаем успешно представяне на Илиян и неговия ръководител госпожа Нина Димова!

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиада за учебната 2016/2017 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора на гимназията /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 26.02.2017 г.

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1.

Елиф Осман Амет

IXа

2.

Кристина Димитрова Хубенова

IXа

3.

Галя Калинова Кънчева

IXв

4.

Елиф Мехмед Исмаил

IXв

5.

Десислава Николаева Асенова

Xа

6.

Димитър Тодоров Тодоров

Xа

7.

Калин Стелиянов Христов

Xа

8.

Михаела Любчева Любчева

Xа

9.

Нели Илиева Желязова

Xа

10.

Ралица Ивайлова Владимирова

Xа

11.

Любомир Христов Тончев

XIа

12.

Селим Мустафов Селимов

XIа

13.

Кристиян Тошев Тодоров XIб
14. Светлин Павлинов Панев XIб
15. Илиян Калинов Кънчев XIд
16. Полина Тодорова Великова XIIа
17. Полияна Атанасова Атанасова XIIа
18. Сета Дикран Прудян XIIб

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА НА 18.02.2017 г.

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1.

Айдениз Байрам Баш

IXг

2.

Десислава Димитрова Недялкова

IXг

3.

Мартин Миленов Ангелов

IXг

4.

София Емилова Шейретова

IXг

5.

Ясмина Милкова Желева

IXг

6.

Милен Атанасов Мандраджиев

Xг

7.

Памела Антонова Митева

Xг

8.

Ели Росенова Георгиева

XIг

9.

Аглика Деянова Григорова

XIIг

10.

Мария Василева Леонидова

XIIг

11.

Павлина Георгиева Драгнева

XIIг

12.

Стефан Христов Петров

XIIг

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 12.02.2017 г.

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1.

Елена Еленова Дякова

IXа

2.

Елиф Осман Амет

IXа

3.

Йоанна Веселинова Колева

IXа

4.

Кристина Димитрова Хубенова

IXа

5.

Галя Калинова Кънчева

IXв

6.

Айшен Муханем Халил

IXд

7.

Габриела Стефанова Балабанска

IXд

8.

Ивайло Янчев Янев

IXд

9.

Милена Бойкова Христова

IXд

10.

Светослав Катеринов Стоянов

IXд

11.

Дарина Илиянова Димитрова

Xа

12.

Миглена Юлиянова Иванова

Xб

13.

Васил Веселинов Василев

Xд

14. Илиян Калинов Кънчев

XIд

15. Преслав Богомилов Цветанов

XIд

16. Христо Неделчев Неделчев

XIд

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  ФИЛОСОФИЯ НА 11.02.2017 г.

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1.

Ана Евгениева Гетовска

XIа

2.

Галатеа Николаева Христова

XIа

3.

Камелия Христова Панайотова

XIа

4.

Жана Людмилова Ованезова

XIг

5.

Десислава Данаилова Цолова

XIд

6.

Илиян Калинов Кънчев

XIд

7.

Глория Стоянова Атанасова

XIIа

8.

Марлен Арменаг Мардиросян

XIIв

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1.

Георги Красимиров Недялков

VIIIд

2.

Доротея Диянова Железова

VIIIа

3.

Станислава Косьова Даскалова

VIIIа

4.

Дефне Ертач Халил

VIIIг

5.

Айдениз Байрам Баш

IXг

6.

Светослав Катеринов Стоянов

IXд

7.

Жулиен Атанасов Вангелов

IXa

8.

Никол Стилиян Щерева

IXa

9.

Ивайло Янчев Янев

IXд

10.

Паула Ханс Баркова

Xг

11.

Калин Стелиянов Христов

Xа

12.

Радослав Георгиев Георгиев

Xг

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg