Олимпиади през 2013/2014 учебна година

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Даниел Георгиев Георгиев

IX д

16

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

Общ

брой

точки

1.

Иван Станчев Иванов

IX д

79

2.

Тиън Чън

IX г

77

3.

Радинела Емилова Василева

X г

91

4.

Алберт Емилов Господинов

X а

82

5.

Александър Георгиев Николов

X г

77

6.

Димитър Милков Димитров  

X г

76,5

7.

Милен Димитров Алексиев

X г

76

8.

Мирослав Красимиров Господинов

ХI г

75

9.

Мартин Парушев Парушев

ХII а

93

10.

Антонина Асенова Накевска

ХII г

89

11.

Денис Орхан Велиев

ХII г

83

12.

Магдалена Ивелинова Дочева

ХII г

82

13.

Стефани Ангелова Стаменова

ХII г

82

14.

Мартин Антонов Колев

ХII г

81

 КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗО  

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Иван Станчев Иванов

IX д

82

2.

Станислав Димитров Стойков

IX а

79,25

3.

Радина Ивайлова Петрова

IX а

77

4.

Георги Михайлов Михайлов

IX а

76,25

5.

Николина Панчева Стойкова

IX а

75

6.

Доротея Яворова Колева

X a

83

7.

Даниелсон Бернардо Коше

XI а

83.2

8.

Кристиян Чавдаров Чернев

XI а

76.9

9.

Младен Христов Гургуров

XI а

75.9

10.

Цветомир Николаев Денчев

XII а

76,3

11.

Мартин Парушев Парушев

XII а

75,4

    

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Йордан Недялков Янкушев

IX д

98т.

2.

Иван Станчев Иванов

IX д

91т.

3.

Сета Дикран Прудян

IX б

89т.

4.

Йордан Мирославов Йорданов

IX д

88т.

5.

Полияна Атанасова Атанасова

IX а

83т.

6.

Валерия Йорданова Челлиева

X а

92,5т.

7.

Денислав Костадинов Дуков

X а

89,5т.

8.

Ана-Мария Николаева Митева

X a

88,5т.

9.

Велизар Дианов Ангелов

X a

83,5т.

10.

Доротея Яворова Колева

X a

75т.

11.

Даниелсон Бернардо Коше

XI a

79т.

12.

Младен Христов Гургуров

XI a

76т.

 

 КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Виктория Димитрова Димитрова

XI в

79

2.

Маркрид Киркор Ованесян

XI в

79

 

 КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Мартин Парушев Парушев

XIIа

96

2.

Валентина Пламенова Дочева

XIIг

94,5

3.

Николай Николаев Йорданов

XIг

90

4.

Габриела Каменова Томова

Xб

90

5.

Радина Наскова Георгиева

XIг

82

  

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Ахинора Петрова Петрова

VIIIа

86

2.

Петър Динков Николов

VIIIа

82

3.

Валери Валентинов Владимиров

VIIIд

75

4.

Марин Светломиров Маринов

VIIIд

75

5.

Димитър Валентинов Жеков

75

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg