Олимпиади през учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година.

Заповед РД 09-2784/29/10/2019 г. за утвърждаване на правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година.

Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година

Резултати от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2019-2020 година в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“

Ученическа олимпиада

Класове

 

Време на провеждане

 

Дата

Начален час

География и икономика

IX, X - XII

13.01.2020 г.

9.00 ч.

Химия и опазване на околната среда

IX, X, XI - XII

20.01.2020 г.

9.00 ч.

Биология и здравно образование

IX, X, XI - XII

27.01.2020 г.

9.00 ч.

 


Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2019/2020 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Айсу Ерсин Исмаил

XIIв

2

Ангел Анастасов Зарънов

IXб

3

Десислава Иванова Чернева

XIа

4

Доротея Диянова Железова

XIа

5

Мария Пламенова Филева

Xа

6

Неделина Галинова Гандева

Xа

7

Петър Красимиров Гецов

Xа

8

Симона Тонева Петрова

Xа

9

Б 04 400041 03

****

10

Б 05 400041 02

****

11

Б 05 400041 03

****

 


Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2019/2020 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/. 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Александър Йорданов Радев

IXб

2

Ангел Анастасов Зарънов

IXб

3

Велина Пламенова Парушева

IXа

4

Габриела Димитрова Габровска

IXа

5

Габриела Савова Кирова

IXб

6

Джерен Хасан Басри

IXд

7

Ева Стефанова Иванова

IXб

8

Здравко Борисов Върбанов

IXа

9

Ивайло Тодоров Енев

IXд

10

Иванна Белан Денисивна

IXв

11

Моника Димитрова Райкова

IXд

 


Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2019/2020 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА  ПО  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Дефне Ертач Халил

XIг

2

Калоян Николаев Николов

Xг

3

Николета Пламенова Цуцакова

XIг

 

Олимпиади през 2018/2019 учебна година

Олимпиади през 2017/2018 учебна година

Олимпиади през 2016/2017 учебна година

 Олимпиади през 2015/2016 учебна година 

Олимпиади през 2014/2015 учебна година

 Олимпиади през 2013/2014 учебна година

Олимпиади през 2012/2013 учебна година

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg