Метеорологични измервания в района на училището

Рекордните температури, които синоптиците прогнозират за началото на месец април, съчетани с преноса на сахарски прах над страната ни провокираха учениците от клуб „Дигитална география“ в подължение на един месец да наблюдават промените във времето и замърсяването на въздуха в района на гимназията, като събират и обработват данни от станция на ул.“Хаджи Димитър“ чрез платформата https://aqicn.org/map/bulgaria/bg/ и програма „Коперник“.

Замърсяването на въздуха нанася големи вреди на здравето на населението. Прекомерното съдържание на замърсители в атмосферния въздух, като например прахови частици, азотен диоксид и озон, причиняват около 400 000 случая на преждевременна смърт всяка година. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Повече информация ТУК: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/bg/

 

08.04.2024 г. - 12.04.2024 г.

 

15.04.2024 г. - 19.04.2024 г.

 

22.04.2024 г. - 26.04.2024 г.

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg