Материална база

Училището разполага с 24 класни стаи, кабинет по биология и здравно образование, лаборатории по химия и биология, работен кабинет по география, 4 компютърни зали, актова зала, закрит физкултурен салон с обособени съблекални, новоизградена открита спортна площадка. Всички лаборатории и компютърни кабинети са оборудвани с необходимата техника. Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски и учебно-технически средства за провеждане на лабораторни упражнения по физика, география, химия и биология. С цел осигуряване безопасността на учениците, сградата на училището е оборудвана с 37 камери и 3 DVR, осъществява се непрекъснато видеонаблюдение.
 

Галерия

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg