Материална база

Училището разполага с 24 класни стаи, кабинет по биология и здравно образование, лаборатории по химия и биология, работен кабинет по география, 4 компютърни зали, актова зала, закрит физкултурен салон с обособени съблекални, новоизградена открита спортна площадка. Всички лаборатории и компютърни кабинети са оборудвани с необходимата техника. Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски и учебно-технически средства за провеждане на лабораторни упражнения по физика, география, химия и биология. С цел осигуряване безопасността на учениците, сградата на училището е оборудвана с 37 камери и 3 DVR, осъществява се непрекъснато видеонаблюдение.
 

ОБЯВА

Галерия

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg