gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

18.02.2022 г.

Биология и ЗО

18.02.2022 г.

Биология и ЗО

16.02.2022 г.

Биология и ЗО

18.02.2022 г.

Биология и ЗО

22.02.2022 г.

Музика

22.02.2022 г.

Музика

22.02.2022 г.

Музика

22.02.2022 г.

Музика

22.02.2022 г.

Математика

25.02.2022 г.

Математика

25.02.2022 г.

Математика

25.02.2022 г.

Математика

25.02.2022 г.

Англ. eзик

09.03.2022 г.

Музика

01.03.2022 г.

Англ. eзик

09.03.2022 г.

Немски език

01.03.2022 г.

БЕЛ

10.03.2022 г.

БЕЛ

11.03.2022 г.

Химия и ООС

11.03.2022 г.

БЕЛ

11.03.2022 г.

Физика и астрономия

15.03.2022 г.

Физика и астрономия

15.03.2022 г.

Физика и астрономия

15.03.2022 г.

История и цивилизация

17.03.2022 г.

Физика и астрономия

14.03.2022 г.

История и цивилизация

16.03.2022 г.

История и цивилизация

22.03.2022 г.

История и цивилизация

17.03.2022 г.

География и икономика

25.03.2022 г.

История и цивилизация

18.03.2022 г.

География и икономика

24.03.2022 г.

Фр. език

23.03.2022 г.

География и икономика

24.03.2022 г.

Немски език

28.03.2022 г.

География и икономика

24.03.2022 г.

ИТ

31.03.2022 г.

География и икономика

28.03.2022 г.

Немски език

25.03.2022 г.

ИТ

31.03.2022 г.

Немски език

25.03.2022 г.

Англ. eзик

13.04.2022 г.

ИТ

31.03.2022 г.

Математика

30.03.2022 г.

Англ. eзик

15.04.2022 г.

ИТ

31.03.2022 г.

Философия

18.04.2022 г.

Англ. eзик

13.04.2022 г.

ИТ

31.03.2022 г.

БЕЛ

20.04.2022 г.

Биология и ЗО

20.04.2022 г.

БЕЛ

19.04.2022 г.

Философия

19.04.2022 г.

Биология и ЗО

13.04.2022 г.

Философия

21.04.2022 г.

Философия

27.04.2022 г.

Биология и ЗО

26.04.2022 г.

Биология и ЗО

27.04.2022 г.

Философия

15.04.2022 г.

Физика и астрономия

26.04.2022 г.

Химия и ООС

11.05.2022 г.

Химия и ООС

11.05.2022 г.

Химия и ООС

11.05.2022 г.

Химия и ООС

11.05.2022 г.

Химия и ООС

03.05.2022 г.