gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Информатика-1гр

28.02.2022 г.

Немски език

25.02.2022 г.

Френски език

18.02.2022 г.

Англ. език

23.02.2022 г.

Англ. език

18.02.2022 г.

БЕЛ

09.03.2022 г.

БЕЛ

10.03.2022 г.

Информатика-1гр

28.02.2022 г.

Информатика

01.03.2022 г.

Информатика

01.03.2022 г.

Англ. език

23.03.2022 г.

Информатика- 2 гр

15.03.2022 г.

БЕЛ

09.03.2022 г.

БЕЛ

11.03.2022 г.

Англ. език

11.03.2022 г.

Математика

30.03.2022 г.

Математика

18.03.2022 г.

Математика

18.03.2022 г.

Математика

15.03.2022 г.

Математика

15.03.2022 г.

ИТ - 2 гр.

15.04.2022 г.

Немски език

25.03.2022 г.

Френски език

25.03.2022 г.

Англ. език

23.03.2022 г.

БЕЛ

25.03.2022 г.

Англ. език

20.04.2022 г.

Математика

13.04.2022 г.

Математика

13.04.2022 г.

ИТ - 2 гр.

14.04.2022 г.

ИТ - 2 гр.

14.04.2022 г.

Информатика- 2 гр

27.04.2022 г.

ИТ - 2 гр.

15.04.2022 г.

Френски език

18.04.2022 г.

Математика

19.04.2022 г.

Англ. език

15.04.2022 г.

Философия

05.05.2022 г.

Немски език

26.04.2022 г.

ИТ - 2 гр.

20.04.2022 г.

Англ. език

20.04.2022 г.

Математика

19.04.2022 г.

Англ. език

13.05.2022 г.

Информатика-1гр

03.05.2022 г.

Информатика- 2 гр

27.04.2022 г.

ИТ - 1 гр.

05.05.2022 г.

ИТ - 1 гр.

05.05.2022 г.

ИТ - 1 гр.

03.06.2022 г.

Философия

05.05.2022 г.

ИТ - 1 гр.

04.05.2022 г.

Философия

09.05.2022 г.

Философия

11.05.2022 г.

Англ. език

22.06.2022 г.

ИТ - 1 гр.

13.05.2022 г.

Философия

09.05.2022 г.

Англ. език

20.06.2022 г.

Англ. език

20.06.2022 г.

 

 

 

 

Френски език

16.05.2022 г.