gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Англ. език - ООП

21.02.2022 г.

Биология и ЗО-М2

21.02.2022 г.

Биология и ЗО-М2

21.02.2022 г.

Англ. език - ООП

21.02.2022 г.

Англ. език - ООП

21.02.2022 г.

Немски език

24.02.2022 г.

Англ. език

25.02.2022 г.

Англ. език - ООП

24.02.2022 г.

Немски език

24.02.2022 г.

Немски език

24.02.2022 г.

Биология и ЗО-М2

28.02.2022 г.

Биология и ЗО-М4

09.03.2022 г.

Френски език - ООП

07.03.2022 г.

География и икон. - М5

02.03.2022 г.

Биология и ЗО-М2

01.03.2022 г.

Биология и ЗО-М4

08.03.2022 г.

Немски език - ООП

10.03.2022 г.

Биология и ЗО-М4

09.03.2022 г.

География и икон. - ИМ

08.03.2022 г.

Англ. език - М2

17.03.2022 г.

Гражданско образование

09.03.2022 г.

Гражданско образование

14.03.2022 г.

Френски език - М2

15.03.2022 г.

География и икон. - М6

10.03.2022 г.

БЕЛ

23.03.2022 г.

Англ. език - М2

16.03.2022 г.

БЕЛ

23.03.2022 г.

Гражданско образование

16.03.2022 г.

Англ. език - М2

15.03.2022 г.

Гражданско образование

24.03.2022 г.

БЕЛ

21.03.2022 г.

Немски език - М2

28.03.2022 г.

БЕЛ

21.03.2022 г.

Гражданско образование

18.03.2022 г.

Химия и ООС - М4

28.03.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

25.03.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

15.04.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

15.04.2022 г.

БЕЛ

22.03.2022 г.

Биология и ЗО-М4

06.04.2022 г.

Химия и ООС - М4

12.04.2022 г.

Математика

26.04.2022 г.

Математика

21.04.2022 г.

Инф. техн. - ИМ

01.04.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

14.04.2022 г.

Руски език

14.04.2022 г.

Химия и ООС - М4

27.04.2022 г.

Химия и ООС - М4

26.04.2022 г.

Руски език

14.04.2022 г.

Математика

28.04.2022 г.

Математика

21.04.2022 г.

 

 

 

 

Математика

28.04.2022 г.