gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език

17.02.2022 г.

Химия и ООС - М2

21.02.2022 г.

Химия и ООС - М2

02.03.2022 г.

Немски език

17.02.2022 г.

Немски език

17.02.2022 г.

Химия и ООС - М2

22.02.2022 г.

Немски eзик -ООП

02.03.2022 г.

Биология и ЗО - ИМ

09.03.2022 г.

Инф. техн. - М2

01.03.2022 г.

Биология и ЗО - М2

09.03.2022 г.

Биология и ЗО - М2

09.03.2022 г.

Биология и ЗО - М2

09.03.2022 г.

Френски eзик -ООП

11.03.2022 г.

География и икон. - М3

14.03.2022 г.

Англ. eзик -ООП

22.03.2022 г.

БЕЛ

16.03.2022 г.

БЕЛ

17.03.2022 г.

Френски eзик -М2

14.03.2022 г.

БЕЛ

18.03.2022 г.

БЕЛ

16.03.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

18.03.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

18.03.2022 г.

БЕЛ

16.03.2022 г.

Гражданско образование

23.03.2022 г.

Гражданско образование

21.03.2022 г.

Англ. eзик -ООП

22.03.2022 г.

Биология и ЗО - ИМ

24.03.2022 г.

Гражданско образование

23.03.2022 г.

География и икон. - М4

24.03.2022 г.

Математика

28.03.2022 г.

Биология и ЗО - ИМ

24.03.2022 г.

Математика

28.03.2022 г.

Биология и ЗО - М2

24.03.2022 г.

Математика

28.03.2022 г.

Биология и ЗО - ИМ

15.04.2022 г.

Математика

28.03.2022 г.

Английски език

29.03.2022 г.

Математика

28.03.2022 г.

Англ. eзик -ООП

29.03.2022 г.

Химия и ООС - М2

12.04.2022 г.

Гражданско образование

15.04.2022 г.

Гражданско образование

15.04.2022 г.

Английски език

29.03.2022 г.

Руски език

19.04.2022 г.

Руски език

19.04.2022 г.

Руски език

19.04.2022 г.

Биология и ЗО - М2

17.05.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

21.04.2022 г.

География и икон. - ИМ

11.05.2022 г.

Биология и ЗО - М2

27.04.2022 г.

Биология и ЗО - М2

16.05.2022 г.

 

 

Биология и ЗО - М2

16.05.2022 г.

География и икон. - М4

09.06.2022 г.

Химия и ООС - ИМ

13.05.2022 г.

 

 

 

 

Химия и ООС - М2

08.06.2022 г.

География и икономика - М3

13.06.2022 г.