gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Физика и астрономия

18.02.2022 г.

Немски eзик

16.02.2022 г.

Физика и астрономия

18.02.2022 г.

Физика и астрономия

18.02.2022 г.

Биология и ЗО

14.02.2022 г.

Немски език

22.02.2022 г.

Физика и астрономия

18.02.2022 г.

Биология и ЗО

22.02.2022 г.

Немски ез.

22.02.2022 г.

Физика и астрономия

21.02.2022 г.

Биология и ЗО

23.02.2022 г.

Биология и ЗО

22.02.2022 г.

Химия и ООС

09.03.2022 г.

Инф. технологии - ИУЧ

07.03.2022 г.

Немски език

22.02.2022 г.

Химия и ООС

09.03.2022 г.

Химия и ООС

09.03.2022 г.

Френски eзик - ИУЧ

17.03.2022 г.

Биология и ЗО

16.03.2022 г.

Химия и ООС

11.03.2022 г.

Англ. eзик

18.03.2022 г.

Математика

21.03.2022 г.

Математика

21.03.2022 г.

Англ. eзик

18.03.2022 г.

Англ. eзик

17.03.2022 г.

Математика

21.03.2022 г.

География и икономика

29.03.2022 г.

Френски eзик

30.03.2022 г.

Математика

21.03.2022 г.

Математика

21.03.2022 г.

Инф. технологии - ИУЧ

29.03.2022 г.

БЕЛ

12.04.2022 г.

Философия

11.04.2022 г.

БЕЛ

12.04.2022 г.

Инф. технологии - ИУЧ

28.03.2022 г.

БЕЛ

12.04.2022 г.

Инф. технологии - ИУЧ

15.04.2022 г.

БЕЛ

12.04.2022 г.

Биология и ЗО

13.04.2022 г.

БЕЛ

12.04.2022 г.

История и цивилизации

18.04.2022 г.

История и цивилизации

18.04.2022 г.

Инф. технологии - ИУЧ

15.04.2022 г.

История и цивилизации

18.04.2022 г.

Химия и ООС - ИУЧ

15.04.2022 г.

Философия

26.04.2022 г.

Англ. eзик

21.04.2022 г.

История и цивилизации

19.04.2022 г.

Философия

20.04.2022 г.

История и цивилизации

18.04.2022 г.

География и икономика

07.06.2022 г.

Философия

26.04.2022 г.

Англ. eзик

21.04.2022 г.

География и икономика - ИУЧ

27.04.2022 г.

Философия

20.04.2022 г.

Химия и ООС

08.06.2022 г.

Химия и ООС

08.06.2022 г.

География и икономика

06.06.2022 г.

География и икономика

07.06.2022 г.

География и икономика

06.06.2022 г.

 

 

 

 

Химия и ООС

08.06.2022 г.

 

 

Химия и ООС

10.06.2022 г.