gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

 

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

13.05.2022 г.

Английски език

04.05.2022 г.

Английски език

04.05.2022 г.

БЕЛ

16.05.2022 г.

БЕЛ

11.05.2022 г.

Математика

27.05.2022 г.

БЕЛ

13.05.2022 г.

Френски език

13.05.2022 г.

Английски език

31.05.2022 г.

Математика

27.05.2022 г.

Немски език

03.06.2022 г.

Математика

27.05.2022 г.

БЕЛ

16.05.2022 г.

Немски език

03.06.2022 г.

Немски език

03.06.2022 г.

Английски език

06.06.2022 г.

Немски език

01.06.2022 г.

Математика

27.05.2022 г.

Математика

08.06.2022 г.

Английски език

08.06.2022 г.