gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

 

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език

31.03.2022 г.

Немски език

31.03.2022 г.

Английски език

31.03.2022 г.

Немски език

31.03.2022 г.

Немски език

31.03.2022 г.

Руски език

31.03.2022 г.

Английски език

05.04.2022 г.

Френски език

04.04.2022 г.

Руски език

31.03.2022 г.

Английски език

04.04.2022 г.

Английски език

04.04.2022 г.

БЕЛ

14.04.2022 г.

БЕЛ

11.04.2022 г.

Английски език

04.04.2022 г.

БЕЛ

13.04.2022 г.

БЕЛ

15.04.2022 г.

Математика

19.04.2022 г.

Математика

20.04.2022 г.

БЕЛ

12.04.2022 г.

Математика

21.04.2022 г.

Математика

19.04.2022 г.

 

 

 

 

Математика

18.04.2022 г.