gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Английски език

03.05.2022 г.

Немски език

04.05.2022 г.

БЕЛ

10.05.2022 г.

Английски език

03.05.2022 г.

Английски език

03.05.2022 г.

БЕЛ

09.05.2022 г.

БЕЛ

10.05.2022 г.

Френски език

27.05.2022 г.

БЕЛ

13.05.2022 г.

БЕЛ

09.05.2022 г.

Немски език

31.05.2022 г.

Английски език

31.05.2022 г.

Английски език

30.05.2022 г.

Немски език

31.05.2022 г.

Немски език

31.05.2022 г.

Руски език

31.05.2022 г.

Математика

06.06.2022 г.

Математика

06.06.2022 г.

Руски език

31.05.2022 г.

Руски език

31.05.2022 г.

Математика

06.06.2022 г.

 

 

 

 

Математика

06.06.2022 г.

Математика

06.06.2022 г.