gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

  

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2021 – 2022 година

 

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език

10.05.2022 г.

Английски език

05.05.2022 г.

БЕЛ

03.05.2022 г.

Немски език

10.05.2022 г.

БЕЛ

04.05.2022 г.

БЕЛ

26.05.2022 г.

Немски език

11.05.2022 г.

Английски език

05.05.2022 г.

БЕЛ

26.05.2022 г.

Немски език -

10.05.2022 г.

Математика

30.05.2022 г.

БЕЛ

26.05.2022 г.

Френски език

11.05.2022 г.

Математика

30.05.2022 г.

Математика

30.05.2022 г.

Английски език

03.06.2022 г.

Математика

30.05.2022 г.

Математика

30.05.2022 г.

Английски език

03.06.2022 г.

Английски език

02.06.2022 г.