Kласни ръководители през учебната 2019/2020 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая №

VІІІ а

Габриела Никифорова Енчева   

105

VІІІ б

Руска Стоянова Петкова

106

VІІІ в

Камелия Пламенова Петкова

107

VІІІ г

Наталия Викторовна Памукова

108

VІІІ д

Виола Радославова Арабаджикова

201

 

IХ а

Ани Михранова Нинова

310

IХ б

Ивилина Иванова Иванова

302

ІХ в

Николай Иванов Ганев

309

ІХ г

Пенка Цочева Стоева

311

ІХ д

Ася  Благоева Асенова

312

 

 

 

Х а

Галина Георгиева Димитрова

305

Х б

Милена Веселинова Петкова

303

Х в

Владимир Станчев Христов

306

Х г

Нели Кирова Костадинова

307

Х д

Пламена Петрова Цолова

308

 

ХI а

Евелина Костова Дамянова

203

ХI б

Юлия Митева Кавръкова

204

ХI в

Гинка Димитрова Янчева

207

ХI г

Стела Недкова Петрова

205

ХI д

Здравка Атанасова Калудова

202

 

ХІI а

Стилиян Атанасов  Архондиев

212

ХІI б

Радка Атанасова Христова

211

ХІI в

Татяна Петрова Стоянова

210

ХІI г

Галина Димитрова Чанакчалиева

209

ХІI д

Мая Валентинова Боянова

208

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg