Добре дошли в сайта на III ПМГ "Академик Методий Попов" гр. Варна!

     В III ПМГ "Акад. Методий Попов" днес се обучават 669 ученици в 25 паралелки. Гимназията е с утвърден авторитет сред училищата в гр. Варна и нейните възпитаници са конкурентноспособни, с достойно място в живота. Заслугата за това е на учителите и учениците, които заедно градят авторитета на училището, изпълнени с любов към науката, към хората, към родното училище нашата ТРЕТА ГИМНАЗИЯ, единствена и неповторима за всеки, свързал по един или друг начин живота си с нея.

 

Електронен дневник

 

I.       За периода от 17.01.2022 година до 21.01.2022 година включително обучението на учениците от VIIIа, VIIIб, VIIIв, VIIIг, VIIIд, IXa, IХб, IХв,  IXг, IXд, XIб, XIIв клас ще се осъществява в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

1.      Обучението ще се провежда по утвърденото седмично разписание за I учебен срок за  учебната 2021/2022 година и  при следната организация на учебния ден:

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

13:30

14:05

14:05 – 14:15

2

14:15

14:50

14:50 – 15:05

3

15:05

15:40

15:40 – 16:05

4

16:05

16:40

16:40 – 16:55

5

16:55

17:30

17:30 – 17:45

6

17:45

18:20

18:20 – 18:30

7

18:30

19:05

 

2.       Поради тестването на учениците, обучаващи се присъствено в училище в понеделник /17.01.2022 г. в 13.30 часа/, се налага промяна на седмичното разписание, отразена в електронния дневник.

II.     За периода от 17.01.2022 година до 21.01.2022 година включително обучението на учениците от Ха, Хб, Хв, Хг, Хд, ХIа, XIв, XIг, XIд, XIIа, XIIб, XIIг, XIIд клас ще се осъществява присъствено /в училище/ по утвърдените седмично разписание за I учебен срок  и организация на учебния ден /начало на учебните часове 13,30 часа/.

1. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие за тестване и за тези с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

2. Тестването ще се проведе в понеделник на 17.01.2022 г. в 13.30 часа в класната стая на паралелката, което налага промяна на седмичното разписание, отразена в електронния дневник.

 

Учениците от III ПМГ "Акад. Методий Попов", следвайки традицията на гимназията, организираха благотворителна кампания за деца в неравностойно положение. В навечерието на Коледа те осигуриха и дариха книги, пъзели, ученически пособия, храна и лакомства на "Комплекса за социални услуги за деца и младежи" гр. Варна и на "Дом за медико - социални грижи за деца", кв. Виница, гр. Варна. Представители на Ученическия съвет занесоха събраните подаръци и получиха благодарствени писма от двете организации за тяхната съпричастност. Да бъдеш съпричастен е сила!

 

 

 

Трета ПМГ "Акад.Методий Попов" е едно от 7-те варненски училища и детски градини, отличени на тезгодишните награди на Държавна агенция за закрила на детето и единственото, грабнало отличие в направление "Устойчиво развитие". Клуб "Доброволците на Трета" достойно отбелязва своя десет годишен юбилей от създаването си и донесе на гимназията отличието на ДАЗД "Аз гарантирам щастливо детство". Номинирането беше на база на вече разностранния опит на доброволците да инициират и организират благотворителни инициативи, да набират средства за каузи,  да подпомагат деца и младежи с увреждания, както и стари хора, да провеждат услуги в кръг, да работят в мрежа с доброволци от други училища в града и от страната; да развиват партньорства с местната администрация и Общинската доброволческа служба, заведения за социални услуги и НПО. Заслужено признание! Трета ПМГ отдавна е зона за алтруизъм и солидарно преминаване през социалните проблеми.  

 

 

Организация на учебния ден за

 учебната 2021/2022 година

 

1. Организацията на учебния ден ще се осъществява чрез двусменен режим на обучение, като първият учебен срок учебните занятия ще се провеждат ІI смяна, а през втория - I смяна :

2. Продължителността на учебните часове и междучасията е както следва

       І смяна:

 

          VIII,  IX, X, XI, XII клас

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

07:30

08:10

08:10 – 08:15

2

08:15

08:55

08:55 – 09:05

3

09:05

09:45

09:45 – 10:05

4

10:05

10:45

10:45 – 10:55

5

10:55

11:35

11:35 – 11:45

6

11:45

12:25

12:25 – 12:30

7

12:30

13:10

 

 

       ІI смяна:

               VIII,  IX, X, XI, XII клас

Пореден час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

13:30

14:10

14:10 – 14:15

2

14:15

14:55

14:55 – 15:05

3

15:05

15:45

15:45 – 16:05

4

16:05

16:45

16:45 – 16:55

5

16:55

17:35

17:35 – 17:45

6

17:45

18:25

18:25 – 18:30

7

18:30

19:10

 

                      

Учениците използват различни входове:

VIII, IX, XII клас  - вход ул. „Оборище“ /централен вход/

 X, XI – вход ул. „Хаджи Димитър“

 

 

Поздравителен адрес от наследниците на акад. Методий Попов 29.04.2021 г.

 

Отлично представяне на олимпиадата по география и икономика

Невян Демиров, ученик от X г клас и Калоян Николов от XI г клас, се класираха за Националния кръг на олимпиадата по География и икономика. Да пожелаем успешно представяне на Невян и Калоян и техните ръководители госпожа Пенка Стоева и г-жа Димитричка Русева!

Поздравления за учениците и ръководителите им!

 

Клубът на Знаещите

обявява победителят в задочната игра от сайта на училището – Иван Пажев от XI б.

След него се нареждат още много знаещи:

Ралица Рачкова - XI а,

Айя Срур, Ангел Зарънов, Раиса Иванова, Радина Господинова - IX б и други.

Благодарим на всички участници в играта и им желаем успех.

Победителят може да получи наградата – красива и ценна книга и грамота, в удобно за него време след 6 юли при счетоводителя на училището.

 

Въпрос от Клуб на знаещите

 

Извънреден инструктаж във връзка с коронавируса

 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

 

Заповед № 1034/11.03.2020 г. на кмета на Община Варна за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на Община Варна за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г.

 

Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на МЗ за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително

 

Заповед № РД-01-45/02.03.2020 г. на РЗИ - Варна за преустановяване на учебните занятия на Община Варна за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

 

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."

Заповед № РД-07-576 / 04.02.2020 г. на Директора на Трета ПМГ за преустановяване на учебния процес


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 28 януари - 5 февруари 2020 г. включително.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 6.02.2020 година - първа смяна, начало на учебните занятия - 7.30 часа. Седмичното разписание за втория учебен срок ще бъде публикувано на сайта на гимназията в рубрика - "Седмична програма".

Заповед № РД-07-495 / 27.01.2020 г. на Директора на Трета ПМГ за преустановяване на учебния процес

 

 
 

Учениците от Трета ПМГ се включиха активно в инициативите по повод 1 декември – Световният ден за борба със СПИН. Бяха проведени училищна информационна кампания и обучителни сесии по връстников подход. С творбите, участвали в конкурса за плакат на тема „Мисли с главата си“, бе подредена изложба. Плакатите бяха оценени  в две категории -   индивидуални участници и екип, а Училищното настоятелство се погрижи за наградите на най-добрите.

 

Други постижения

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg