От III ЕСУ до III ПМГ "Акад. М. Попов"

1950
III Единно Смесено училище - в сградата на Основно училище "Йордан Ноев" (днес "Цар Симеон"), ул. "Неофит Бозвели" 33
1958
III Гимназия "Димитър Благоев" - само горен курс - бул. "Вл. Варненчик" 80
1972
III Единно средно политехническо училище "Димитър Благоев" с начален и среден курс (от бившите 28-мо училище и училище "П. Р. Славейков")
1989
III Природоматематическа гимназия "Д. Благоев"
1991
III Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

Академик Методий Попов
живот в дати

1881г.  
Роден на (17) 29 април в гр. Шумен
1884г.   
Семейството му се преселва във Варна
1893-1898г.
Ученик в класическия отдел на Варненската мъжка гимназия
1998-1900г.    
Първоначален учител във Варна
1900-1904г.
 Студент по естествена история във Физико-математическия факултет на Софийски университет
1902-1903г.    
Участва в подготовката на Илинденското въстание; секретар на Яне Сандански
1903г.              
Докладва пред Природоизпитателното дружество в София своето еволюционистко научно обяснение за сребристобялата окраска на корема на плитководните риби
1904г.              
Публикуван е в Германия първият му протистологичен труд; получава стипендия за специализация в Германия
1904-1909г.     
Специализира обща биология, протистология и цитофизиология при проф. Рихард Хертвиг в Зоологическия институт при Мюмхенския университет
1906г.              
Завършва и публикува докторската си дисертация с оценка Summa cun laude superatis
1907-1909г.    
Асистент и частен хоноруван доцент в Мюнхенския университет; публикува труда си върху установяване на тетрадни хромозоми в соматични клетки и първите си експериментални изследвания
1908г.             
Работи три месеца в Биологическата станция край Росков на Атлантическия океан при Ив Делаж
1909г.             
Докладва при Дружеството по морфология в Мюнхен за първите си опити с химически стимуланти; завръща се в България и заема асистентско място в Института по зоология при Софийския университет;  постъпва на редовна военна служба в Школата на запасни офицери
1910г.              
Избран за редовен доцент по обща биология при Физико-математическия факултет на Софийския университет
1911-1912г.    
Специализира по микробиология в Берлин, Париж и Лондон
1912-1913г.    
Участва в Балканската война
1913г.              
Експериментира върху създаване на средства за борба с филоксерата; в Мюнхен поставя първите опити за стимулиране на семена
1915-1916г.    
Избран за извънреден професор и по-късно - за редовен професор при Катедрата по сравнителна анатомия и хистология в Института по зоология при Физико-математическия факултет на Софийския университет
1916-1918г.    
Като главен бактериолог на II македонска армия изучава причинителя на петнистия тиф
1919г.              
Започва да чете лекции по обща биология, сравнителна анатомия, хистология на гръбначните животни и човека и паразитология на студентите в новооснования Медицински факултет на Софийския университет; заедно с Н. Пушкаров и други учени основава сп. "Естествознание и география"
1920-1921г.    
Ректор на Софийския университет
1921-1923г.    
Залага полски опити със стимулирани семена от различни селскостопански растения
1923г.             
Публикува първия си фундаментален обобщителен труд върху общоклетъчната стимулация; назначен за пълномощен министър на България в Берлин
1924г.       
      
Удостоен с наградата "Котеунис" на Берлинската академия на науките за изследвания по стимулацията; започва да издава редактираното от него и В. Глайсберг научно списание "Zellstimulationschungen"; работи в Зоологическата станция в Неапол върху стимулирането на зрели яйца от морски таралежи
1926г.             
В "Доклади" на Френската академия са публикувани трудовете на М. Попов "Върху дихателната система на растенията" и "Стимулиране на неоплодени яйца от морски таралежи с Quercus ilex u Cala aethiopica"
1927г.             
Избран за член на Германската академия на естествоизпитателите "Леополдина" в  Хале; по покана на С. Арениус изнася доклад върху резултатите от стимулационните си проучвания пред специалисти в Нобеловия институт в Стокхолм
1931г.             
Избран за член на Чехословашката земеделска академия в Прага; в Берлин е издадена монографията му Die Zellstimulation. Ihre Anwendungen in der Pflanzenzuchtung und Medizin; продължава ръководенето на Катедрата по обща биология при Медицинския факултет на Софийския университет
1937г.             
Участва в работата на Международния конгрес по въпросите на наследствеността във Франкфурт на Майн; изнася доклад върху расовия състав на българския народ пред Международния конгрес на антрополозите в Копенхаген
1938г.             
На Учредително събрание на Съюза на естествениците в България изнася доклада "Българският народ между европейските раси и народи", който става повод за започване на активна борба срещу зараждащия се у нас расизъм; връща на канцлера Хитлер дадените му в миналото германски ордени
1938-1939г.    
Организираните от Природоизпитателното дружество негови сказки по расовия проблем са забранени, но той успява да изнесе някои от тях в Плевен, Русе, Врана, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Дупница (сега Ст. Димитров), Белоградчик, Сливница и др.; публикува книгите си: "Българският народ между европейските раси и народи" и "Наследственост, раса и народ", които са иззети от цензурата
1942-1943г.    
Декан на Медицинския факултет при Софийския университет
1943-1945г.    
Взема дългосрочен отпуск и заминава за Словакия с цел да събере исторически и антропологически материали
1947г.              
Избран за редовен член на Българската академия на науките
1948г.              
Възглавява новосъздадения при БАН Институт по обща биология
1950г.              
На Конгреса за мир във Варшава е избран за член на Световния съвет на мира
1953г.              
По покана на Академията на науките на Русия посещава Москва, Ленинград и Киев, където докладва върху теоретичните основи и приложното значение на учението за общоклетъчна стимулация
1954г.              
Излиза от печат трудът му "Резултати от приложението на стимулационните методи през 1953 г. за увеличаване добива от селскостопански култури"
1954г. -19.IV.  
Умира в София.

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg