РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

през I срок на учебната 2019/2020 година

Клас

Спортни дейности

Ръководител

Ден

Час

VIII а

шахмат

Димитър Николов

Сряда

12.40

VIII б

шахмат

Димитър Николов

Понеделник

12.40

VIII в

шахмат

Димитър Николов

Петък

12.40

VIII г

шахмат

Мариян Димитров

Четвъртък

12.40

VIII д

шахмат

Мариян Димитров

Вторник

12.40

IX  а

волейбол

Павлина Пеева

Петък

12.40

IX б

волейбол

Павлина Пеева

Петък

13.30

IX в

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

13.30

IX г

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

12.40

IX д

волейбол

Мариян Димитров

Четвъртък

18.35

X а

волейбол

Димитър Николов

Сряда

18.35

X б

волейбол

Димитър Николов

Четвъртък

12.40

X в

волейбол

Димитър Николов

Сряда

13.30

X г

волейбол

Димитър Николов

Вторник

12.40

X д

волейбол

Димитър Николов

Понеделник

13.30

X I а

волейбол

Мариян Димитров

Сряда

18.35

X I б

волейбол

Мариян Димитров

Сряда

13.30

X I в

волейбол

Мариян Димитров

Петък

18.35

X I г

волейбол

Мариян Димитров

Понеделник

18.35

X I д

волейбол

Мариян Димитров

Петък

12.40

X II а

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

18.35

X II б

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

12.40

X II в

волейбол

Павлина Пеева

Петък

18.35

X II г

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

18.35

X II д

волейбол

Павлина Пеева

Вторник

12.40

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg