ГРАФИК

Групите за спортни дейности, времето и мястото за провеждането им по паралелки през втори срок на учебната 2023/2024, както следва:

 

Клас

Спортни дейности

Време

Място

Ден

Час

VIII а

шахмат

сряда

13.30

105

VIII б

шахмат

сряда

12.40

106

VIII в

шахмат

понеделник

13.30

107

VIII г

шахмат

сряда

18.30

108

VIII д

шахмат

петък

18.30

201

IX  а

волейбол

четвъртък

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX б

волейбол

понеделник

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX в

волейбол

петък

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX г

волейбол

петък

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX д

волейбол

четвъртък

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X а

волейбол

сряда

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X б

волейбол

четвъртък

13.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X в

волейбол

петък

13.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X г

волейбол

понеделник

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X д

волейбол

вторник

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI а

волейбол

понеделник

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI б

волейбол

вторник

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI в

волейбол

петък

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI г

волейбол

четвъртък

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI д

волейбол

петък

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII а

волейбол

сряда

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII б

волейбол

четвъртък

18.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII в

волейбол

сряда

13.30

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII г

волейбол

четвъртък

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII д

волейбол

петък

12.40

Физкултурен салон/

Спортни площадки

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg