ГРАФИК

за факултативно изучавани учебни часове и СИП за II срок на учебната 2019/2020 година

Клас

Учебен предмет

Преподавател

I смяна

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Информационни технологии

Галина Чанакчалиева

Мая Боянова

1 гр. петък

2 гр. понеделник

13.20

12.35

314

1

1

VIII б

Информационни технологии

Галина Чанакчалиева/

Мая Боянова

сряда

13.20

313/314

1

VIII в

Информационни технологии

Галина Чанакчалиева/

Мая Боянова

1 гр. четвъртък

2 гр. вторник

7.30

13.20

314

1

1

VIII г

Информационни технологии

Нели Генчева/

Галина Чанакчалиева

понеделник

12.35

315/313

2

VIII д

Информационни технологии

Нели Генчева/

Мая Боянова

1 гр. петък

2 гр. вторник

2 гр. четвъртък

12.35

13.20

13.20

313

314

314

2

1

1

X а

Математика

Нели Костадинова

сряда

7.30

305

1

X б

Математика

Нели Костадинова

понеделник

12.35

303

1

X в

Математика

Нели Костадинова

четвъртък

13.20

306

1

X г

Математика

Нели Костадинова

четвъртък

12.35

307

1

X д

Математика

Нели Костадинова

петък

12.35

308

1

X а, б, в, г, д

сб. група

Български език и литература

Пламена Цолова

сряда

13.20

лаб. биология

2

ХІІ в, г, д

сб. група

Български език и литература

Веселина Александрова

понеделник

13.20

лаб. биология

2

ХІІ   б, в, д

сб. група

Математика

Радка Христова

петък

13.20

315

2

ХІІ  а, б, в

сб. група

Биология и здравно образование

Стилиян Архондиев

вторник

13.20

315

2

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg