Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място

Габриела  Енчева

VIII а

четвъртък

16.05 – 16.45

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

четвъртък

16.05 – 16.45

уч. стая

Камелия Петкова

VIII в

вторник

16.55 – 17.35

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

понеделник

16.05 – 16.45

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

понеделник

15.05 – 15.45

уч. стая

Евелина Дамянова

IX а

петък

15.05 – 15.45

лаборатория биология

Юлия Кавръкова

IX б

петък

15.05 – 15.45

хранилище география

Елена Пашанска

IX в

сряда

16.55 – 17.35

уч. стая

Димитричка Русева

IX г

вторник

15.05 – 15.45

хранилище география

Здравка Калудова

IX д

понеделник

16.55 – 17.35

лаборатория физика

Кремена Николова

X а

сряда

15.05 – 15.45

лаборатория биология

Радка Христова

X б

петък

16.05 – 16.45

лаборатория физика

Татяна Стоянова

X в

понеделник

16.55 – 17.35

лаборатория физика

Галина Чанакчалиева

X г

вторник

16.05 – 16.45

лаборатория физика

Мая Боянова

X д

четвъртък

16.05 – 16.45

лаборатория физика

Стилиян Архондиев

XI а

петък

16.05 – 16.45

лаборатория биология

Ивилина Иванова

XI б

вторник

16.05 – 16.45

лаборатория химия

Николай Ганев

XI в

сряда

16.05 – 16.45

лаборатория физика

Пенка Стоева

XI г

четвъртък

16.55 – 17.35

хранилище география

Ася Асенова

XI д

сряда

15.05 – 15.45

уч. стая

Галина Димитрова

XII а

понеделник

16.55 – 17.35

лаборатория биология

Милена Петкова

XII б

петък

16.55 – 17.35

уч. стая

Владимир Христов

XII в

петък

16.05 – 16.45

хранилище география

Нели Костадинова

XII г

понеделник

16.05 – 16.45

лаборатория физика

Пламена Цолова

XII д

сряда

16.05 – 16.45

уч. стая

Забележка:  По възможност  всички консултации с родителите се провеждат в електронна среда.

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

 

Предмет

Ден

Час

1.

БЕЛ

Понеделник

10.00

2.

Руски език

Вторник

10.00

3.

Английски език

Вторник

10.00

4.

Немски език

Сряда

10.00

5.

Френски език

Сряда

10.00

6.

Математика

Четвъртък

10.00

7.

ИИТ

Петък

10.00

8.

Физика

Понеделник

11.00

9.

Химия и ООС

Вторник

11.00

10.

Биология и ЗО

Сряда

11.00

11.

География

Четвъртък

11.00

12.

История

Петък

11.00

13.

Философия

Петък

11.00

Забележка: Всички консултации се провеждат в електронна среда

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg