Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка през II срок на учебната 2023/2024 г.

Клас

Ден

Час

Място

VIII а

вторник

15.05 – 15.45

уч. стая

VIII б

четвъртък

17.45 – 18.25

уч. стая

VIII в

четвъртък

15.05 – 15.45

уч. стая

VIII г

понеделник

15.05 – 15.45

уч. стая

VIII д

петък

15.05 – 15.45

уч. стая

IX а

четвъртък

16.55 – 17.35

уч. стая

IX б

четвъртък

15.05 – 15.45

уч. стая

IX в

вторник

15.05 – 15.45

уч. стая

IX г

четвъртък

16.55 – 17.35

уч. стая

IX д

вторник

15.05 – 15.45

уч. стая

X а

сряда

15.05 – 15.45

уч. стая

X б

сряда

14.15 – 14.55

уч. стая

X в

вторник

14.15 – 14.55

уч. стая

X г

четвъртък

15.05 – 15.45

уч. стая

X д

вторник

16.55 – 17.35

уч. стая

XI а

понеделник

17.45 – 18.25

уч. стая

XI б

понеделник

15.05 – 15.45

уч. стая

XI в

сряда

17.45 – 18.25

уч. стая

XI г

вторник

16.05 – 16.45

уч. стая

XI д

сряда

15.05 – 15.45

уч. стая

XII а

четвъртък

16.55 – 17.35

уч. стая

XII б

петък

16.05 – 16.45

уч. стая

XII в

четвъртък

12.40 – 13.20

уч. стая

XII г

вторник

12.40 – 13.20

уч. стая

XII д

четвъртък

12.40 – 13.20

уч. стая

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети през II срок на учебната 2023/2024 г.

Предмет

Клас

Ден

Час

1

БЕЛ

VIII а, б, в, г, д, XI а

вторник

12.40

2

БЕЛ

IX а, б, в, г, д , X а, б, в, г, д XI б, в, г, д, XII а, б, в, г, д

четвъртък

12.40

3

Английски език

VIII а, г, д , IX а, г, д, X а, б, в, г, д,  XI а, б, в, г, д, XII б, в

понеделник

12.40

4

Английски език

IX б, в , XII а, г, д

сряда

12.40

5

Немски език

всички класове

понеделник

12.40

6

Френски език

всички класове

четвъртък

12.40

7

Математика

всички класове

четвъртък

12.40

8

ИИТ

всички класове

сряда

12.40

9

Физика

всички класове

сряда

12.40

10

Химия и ООС

всички класове

вторник

12.40

11

Биология и ЗО

всички класове

сряда

12.40

12

География

всички класове

понеделник

12.40

13

История

IX а, б, в, г, д

петък

12.40

14

История

X а, б, в, г, д

вторник

12.40

15

Философия

всички класове

вторник

12.40

16

Гражданско образование

XI г, XII в, г, д

понеделник

12.40

17

Гражданско образование

XI а, в , XII а, б

вторник

12.40

18

Гражданско образование

XI б, д

петък

12.40

19

Музика

всички класове

четвъртък

12.40

20

Изобразително изкуство

всички класове

вторник

12.40

 

Забележка: Мястото на провеждане на консултациите се уточнява със съответния преподавател

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg