Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка през  II срок на учебната 2022/2023 г.

Клас

Ден

Час

Място

VIII а

сряда

10.05-10.45

уч. стая

VIII б

петък

08.15-08.55

уч. стая

VIII в

сряда

09.05-09.45

уч. стая

VIII г

петък

10.05-10.45

уч. стая

VIII д

четвъртък

10.05-10.45

уч. стая

IX а

понеделник

10.55-11.35

лаборатория биология

IX б

понеделник

10.05-10.45

хранилище география

IX в

понеделник

10.05-10.45

уч. стая

IX г

сряда

10.05-10.45

хранилище география

IX д

петък

09.05-09.45

лаборатория физика

X а

понеделник

09.05-09.45

лаборатория биология

X б

четвъртък

10.55-11.35

хранилище география

X в

вторник

10.55-11.35

уч. стая

X г

петък

10.05-10.45

хранилище география

X д

четвъртък

10.05-10.45

лаборатория физика

XI а

сряда

12.30-13.10

лаборатория биология

XI б

вторник

11.45-12.25

лаборатория физика

XI в

сряда

10.55-11.35

лаборатория физика

XI г

петък

09.05-09.45

лаборатория физика

XI д

петък

09.05-09.45

лаборатория физика

XII а

вторник

10.05-10.45

лаборатория биология

XII б

четвъртък

09.05-09.45

лаборатория химия

XII в

вторник

10.55-11.35

лаборатория физика

XII г

четвъртък

09.05-09.45

хранилище география

XII д

петък

10.05-10.45

уч. стая

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети през  II срок на учебната 2022/2023 г.

 

Предмет

Клас

Ден

Час

1.

БЕЛ

VIII а, б, в, г, д X д

Понеделник

13.20

2.

БЕЛ

IX д ; XI а, б, в, г, д   

Сряда

13.20

3.

БЕЛ

X а ; XII а, б, в, г, д   

Понеделник

13.20

4.

БЕЛ

IX а, б, в, г X б, в, г

Вторник

13.20

5.

Руски език

XII а, г, д   

Понеделник

13.20

6.

Английски език

XII а, б, в, г, д   

Сряда

13.20

7.

Английски език

VIII г ; X г

Сряда

13.20

8.

Английски език

IX а, б, в, г, д X б, в ; XI в

Четвъртък

13.20

9.

Английски език

VIII а ; X а

Вторник

13.20

10.

Английски език

VIII д ; X д

Вторник

13.20

11.

Английски език

XI а, б, г, д

Четвъртък

13.20

12.

Немски език

VIII б

Вторник

13.20

13.

Немски език

IX г, д XI а, б, г, д ; XII а, г, д

Четвъртък

13.20

14.

Немски език

IX а, б X а, б, г, д ; XII б

Сряда

13.20

15.

Френски език

IX в X в ; XI в ; XII в

Вторник

13.20

16.

Френски език

VIII в

Вторник

13.20

17.

Математика

IX г

Четвъртък

13.20

18.

Математика

VIII г, д ; XI а, б, в, г, д

Вторник

13.20

19.

Математика

IX а, б, в, д

Сряда

13.20

20.

Математика

VIII б, в ; XII а, б, в, г, д

Понеделник

13.20

21.

Математика

VIII а ; X а, б, в, г, д

Вторник

13.20

22.

ИИТ

VIII а, б, в, г, д ; IX а, б, в, г, д X а, б, в, г, д ; XI г ; XII г

Четвъртък

13.20

23

Физика

IX а, б, в, г, д X а, б, в, г

Четвъртък

13.20

24

Физика

X д

Сряда

13.20

25

Химия и ООС

XI а, б, в, г, д

Петък

13.20

26

Химия и ООС

IX г, д X а, б, в, г ; XII д

Петък

13.20

27

Химия и ООС

IX а, б, в X д ; XII а, б

Вторник

13.20

28

Химия и ООС

XII в

Сряда

13.20

29

Биология и ЗО

XI а, б, в

Понеделник

13.20

30

Биология и ЗО

X а, б, в, д ; XII д

Вторник

13.20

31

Биология и ЗО

IX а, б, в, г, д XI д

Сряда

13.20

32

Биология и ЗО

X г ; XII а, б, в

Четвъртък

13.20

33

География

IX а, б, в, д XI г ; XII г

Петък

13.20

34

География

IX г ; X а, б, в, г, д 

Сряда

13.20

35

История

IX а, б, в, г, д ; X а, б, в, г, д

Понеделник

13.20

36

Философия

VIII а, б, в, г, д ; IX а, б, в, г, д X а, б, в, г, д

Понеделник

13.20

37

Гражданско образование

XI а, б,  в, г,  д

Понеделник

13.20

38

Гражданско образование

XII а, б, в, г, д

Сряда

13.20

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg