Г Р А Ф И К

 за консултиране на родители и водене на училищната документация

на съответната паралелка през II срок на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място

Габриела  Енчева

VIII а

понеделник

09.10 – 09.50

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

сряда

10.15 – 10.55

уч. стая

Камелия Петкова

VIII в

петък

11.05 – 11.45

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

петък

09.10 – 09.50

уч. стая

Ани Нинова

IX а

понеделник

11.05 – 11.45

уч. стая

Ивилина Иванова

IX б

сряда

09.10 – 09.50

уч. стая

Николай Ганев

IX в

вторник

11.50 – 12.30

уч. стая

Пенка Стоева

IX г

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

Ася Асенова

IX д

вторник

11.05 – 11.45

уч. стая

Галина Димитрова

X а

понеделник

11.50 – 12.30

уч. стая

Милена Петкова

X б

петък

11.05 – 11.45

уч. стая

Владимир Христов

X в

петък

11.05 – 11.45

уч. стая

Нели Костадинова

X г

вторник

11.05 – 11.45

уч. стая

Пламена Цолова

X д

четвъртък

11.05 – 11.45

уч. стая

Евелина Дамянова

XI а

петък

10.15 – 10.55

уч. стая

Юлия Кавръкова

XI б

вторник

09.10 – 09.50

уч. стая

Гинка Янчева

XI в

сряда

10.15 – 10.55

уч. стая

Стела Петрова

XI г

понеделник

10.15 – 10.55

уч. стая

Здравка Калудова

XI д

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

Стилиян Архондиев

XII а

четвъртък

09.10 – 09.50

уч. стая

Радка Христова

XII б

четвъртък

11.05 – 11.45

уч. стая

Татяна Стоянова

XII в

понеделник

10.15 – 10.55

уч. стая

Галина Чанакчалиева

XII г

сряда

11.50 – 12.30

уч. стая

Мая Боянова

XII д

четвъртък

11.05 – 11.45

уч. стая

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg