Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка през  I срок на учебната 2023/2024 г.

Клас

Ден

Час

Място

VIII а

понеделник

10.55 – 11.35

уч. стая

VIII б

четвъртък

9.05 – 9.45

уч. стая

VIII в

четвъртък

11.45 – 12.25

уч. стая

VIII г

петък

10.05 – 10.45

уч. стая

VIII д

вторник

10.05 – 10.45

уч. стая

IX а

понеделник

10.05 – 10.45

уч. стая

IX б

сряда

9.05 – 9.45

уч. стая

IX в

петък

8.15 – 8.55

уч. стая

IX г

четвъртък

9.05 – 9.45

уч. стая

IX д

сряда

10.55 – 11.35

уч. стая

X а

петък

10.05 – 10.45

уч. стая

X б

вторник

10.05 – 10.45

уч. стая

X в

понеделник

9.05 – 9.45

уч. стая

X г

понеделник

11.45 – 12.25

уч. стая

X д

вторник

10.55 – 11.35

уч. стая

XI а

понеделник

10.05 – 10.45

уч. стая

XI б

четвъртък

10.55 – 11.35

уч. стая

XI в

вторник

10.05 – 10.45

уч. стая

XI г

вторник

10.05 – 10.45

уч. стая

XI д

четвъртък

9.05 – 9.45

уч. стая

XII а

четвъртък

10.55 – 11.35

уч. стая

XII б

вторник

10.55 – 11.35

уч. стая

XII в

сряда

12.30 – 13.10

уч. стая

XII г

сряда

10.55 – 11.35

уч. стая

XII д

четвъртък

11.45 – 12.25

уч. стая

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети през I срок на учебната 2023/2024 г.

Предмет

Клас

Ден

Час

1

БЕЛ

X д, XII а, б, в, г, д

понеделник

13.20

2

БЕЛ

IX а, б, в, г, д , X а, б, в, г XI б, в, г, д

вторник

13.20

3

БЕЛ

VIII а, б, в, г, д, XI а

сряда

13.20

4

Английски език

VIII а , IX а, б, в, г, д, XI в

понеделник

13.20

5

Английски език

VIII г

вторник

13.20

6

Английски език

VIII д, X а, б, в, г, д, XI а, б, г, д, XII а, б, в, г, д

четвъртък

13.20

7

Немски език

VIII б

вторник

13.20

8

Немски език

X а, б, г, д , XI а, б, г, д

сряда

13.20

9

Немски език

IX а, б, г, д,   XII а, б, г, д

четвъртък

13.20

10

Френски език

VIII в

понеделник

13.20

11

Френски език

IX в, X в, XI в, XII в

сряда

13.20

12

Математика

VIII а, д , X а, б, в, г, д, XI а, б, в, г, д

вторник

13.20

13

Математика

VIII б, в, г, IX а, б, в, г, д, XII а, б, в, г, д

петък

13.20

14

ИИТ

всички класове

понеделник

13.20

15

Физика

всички класове

четвъртък

13.20

16

Химия и ООС

всички класове

сряда

13.20

17

Биология и ЗО

всички класове

вторник

13.20

18

География

всички класове

вторник

13.20

19

История

всички класове

четвъртък

13.20

20

Философия

всички класове

петък

13.20

21

Гражданско образование

XI г, XII в, г, д

вторник

13.20

22

Гражданско образование

XI а, б, в, д, XII а, б

четвъртък

13.20

23

Музика

всички класове

четвъртък

13.20

24

Изобразително изкуство

всички класове

четвъртък

13.20

 

Забележка: Мястото на провеждане на консултациите се уточнява със съответния преподавател

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg