Г Р А Ф И К

 за консултиране на родители и водене на училищната документация

на съответната паралелка през I срок на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място

Габриела  Енчева

VIII а

понеделник

14.20 – 15.00

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

вторник

17.05 – 17.45

уч. стая

Камелия Петкова

VIII в

вторник

15.10 – 15.50

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

четвъртък

16.15 – 16.55

уч. стая

Ани Нинова

IX а

понеделник

17.05 – 17.45

уч. стая

Ивилина Иванова

IX б

сряда

15.10 – 15.50

уч. стая

Николай Ганев

IX в

сряда

15.10 – 15.50

уч. стая

Пенка Стоева

IX г

сряда

14.20 – 15.00

уч. стая

Ася Асенова

IX д

вторник

17.05 – 17.45

уч. стая

Галина Димитрова

X а

понеделник

16.15 – 16.55

уч. стая

Милена Петкова

X б

петък

15.10 – 15.50

уч. стая

Владимир Христов

X в

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Нели Костадинова

X г

четвъртък

15.10 – 15.50

уч. стая

Пламена Цолова

X д

петък

17.50 – 18.30

уч. стая

Евелина Дамянова

XI а

понеделник

17.05 – 17.45

уч. стая

Юлия Кавръкова

XI б

петък

16.15 – 16.55

уч. стая

Гинка Янчева

XI в

вторник

14.20 – 15.00

уч. стая

Стела Петрова

XI г

понеделник

16.15 – 16.55

уч. стая

Здравка Калудова

XI д

петък

15.10 – 15.50

уч. стая

Стилиян Архондиев

XII а

петък

15.10 – 15.50

уч. стая

Радка Христова

XII б

петък

15.10 – 15.50

уч. стая

Татяна Стоянова

XII в

понеделник

17.50 – 18.30

уч. стая

Галина Чанакчалиева

XII г

сряда

15.10 – 15.50

уч. стая

Мая Боянова

XII д

вторник

13.30 – 14.10

уч. стая

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg