ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през I срок на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Предмет

Ден

Час

1.

Веселина  Александрова

БЕЛ

Вторник

12.40

2.

Пламена Цолова

БЕЛ

Четвъртък

12.40

3.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Петък

12.40

4.

Ася Асенова

БЕЛ

Сряда

12.40

5.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Петък

12.40

6.

Мария  Жекова

Руски език

Четвъртък

12.40

7.

Пламена  Вълчева

Английски език

Понеделник

12.40

8.

Наталия  Памукова

Английски език

Четвъртък

12.40

9.

Кристина  Иванова

Английски език

Вторник

12.40

10.

Габриела  Енчева

Английски език

Понеделник

12.40

11.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Четвъртък

12.40

12.

Румяна Георгиева

Английски език

Вторник

12.40

13.

Руска  Петкова

Немски език

Петък

12.40

14.

Станислава  Георгиева

Немски език

Вторник

12.40

15.

Милена Петкова

Немски език

Четвъртък

12.40

16.

Елиана  Андонова

Френски език

Вторник

12.40

17.

Камелия Петкова

Френски език

Четвъртък

12.40

18.

Миланка Йорданова

Математика

Сряда

12.40

19.

Радка Христова

Математика

Сряда

12.40

20.

Нели Костадинова

Математика

Четвъртък

12.40

21.

Николай  Ганев

Математика

Четвъртък

12.40

22.

Здравка  Калудова

Математика

Петък

12.40

23.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Четвъртък

12.40

24.

Мая Боянова

ИИТ

Четвъртък

12.40

25.

Нели Генчева

ИИТ

Вторник

12.40

26.

Наталия Бодурова

ИИТ

Вторник

12.40

27.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Вторник

12.40

28.

Гинка  Янчева

Физика

Сряда

12.40

29.

Ася Чилингирян

Физика

Четвъртък

12.40

30.

Татяна Стоянова

Физика

Четвъртък

12.40

31.

Нина  Димова

Химия и ООС

Четвъртък

12.40

32.

Виолета Якова

Химия и ООС

Вторник

12.40

33.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Сряда

12.40

34.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Четвъртък

12.40

35.

Ани  Нинова

Биология и ЗО

Петък

12.40

36.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Понеделник

12.40

37.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Четвъртък

12.40

38.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Петък

12.40

39.

Стела  Петрова

География

Четвъртък

12.40

40.

Димитричка  Русева

География

Понеделник

12.40

41.

Владимир Христов

История

Вторник

12.40

42.

Юлия Кавръкова

История

Вторник

12.40

43.

Пенка Стоева

История

Сряда

12.40

44.

Диана Маркова

Философия

Вторник

12.40

45.

Наталия Маркова

Философия

Вторник

12.40

46.

Софи Гостанян

Музика

Вторник

12.40

47.

Радослав Георгиев

Изобр. изкуство

Четвъртък

12.40

 

 Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател. 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg