ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през II срок на учебната 2019/2020 г.

Преподавател

Предмет

Ден

Час

1.

Веселина  Александрова

БЕЛ

Четвъртък

13.20

2.

Пламена Цолова

БЕЛ

Вторник

13.20

3.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Понеделник

13.20

4.

Ася Асенова

БЕЛ

Вторник

13.20

5.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Четвъртък

13.20

6.

Мария  Жекова

Руски език

Четвъртък

13.20

7.

Пламена  Вълчева

Английски език

Понеделник

13.20

8.

Наталия  Памукова

Английски език

Петък

13.20

9.

Кристина  Иванова

Английски език

Четвъртък

13.20

10.

Габриела  Енчева

Английски език

Вторник

13.20

11.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Четвъртък

13.20

12.

Румяна Георгиева

Английски език

Понеделник

13.20

13.

Руска  Петкова

Немски език

Вторник

13.20

14.

Станислава  Георгиева

Немски език

Петък

13.20

15.

Милена Петкова

Немски език

Четвъртък

13.20

16.

Елиана  Андонова

Френски език

Понеделник

13.20

17.

Камелия Петкова

Френски език

Четвъртък

13.20

18.

Миланка Йорданова

Математика

Сряда

13.20

19.

Радка Христова

Математика

Сряда

13.20

20.

Нели Костадинова

Математика

Понеделник

13.20

21.

Николай  Ганев

Математика

Четвъртък

13.20

22.

Здравка  Калудова

Математика

Сряда

13.20

23.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Вторник

13.20

24.

Мая Боянова

ИИТ

Понеделник

13.20

25.

Нели Генчева

ИИТ

Сряда

13.20

26.

Наталия Бодурова

ИИТ

Сряда

13.20

27.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Сряда

13.20

28.

Гинка  Янчева

Физика

Понеделник

13.20

29.

Ася Чилингирян

Физика

Сряда

13.20

30.

Татяна Стоянова

Физика

Петък

13.20

31.

Нина  Димова

Химия и ООС

Четвъртък

13.20

32.

Виолета Якова

Химия и ООС

Понеделник

13.20

33.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Вторник

13.20

34.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Понеделник

13.20

35.

Ани  Нинова

Биология и ЗО

Понеделник

13.20

36.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Вторник

13.20

37.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Вторник

13.20

38.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Понеделник

13.20

39.

Стела  Петрова

География

Сряда

13.20

40.

Димитричка  Русева

География

Понеделник

13.20

41.

Владимир Христов

История

Вторник

13.20

42.

Юлия Кавръкова

История

Вторник

13.20

43.

Пенка Стоева

История

Сряда

13.20

44.

Диана Маркова

Философия

Сряда

13.20

45.

Наталия Маркова

Философия

Сряда

13.20

46.

Софи Гостанян

Музика

Четвъртък

13.20

47.

Радослав Георгиев

Изобр. изкуство

Четвъртък

13.20

 

 Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател. 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg