Държавни зрелостни изпити

  

Презентация на тема "Държавни зрелостни изпити 2020"

Държавни зрелостни изпити 2020 - важни дати и срокове

 

   Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ (Изм. ДВ, бр. 80 от 2008 г.)

 

   Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ (Изм. ДВ, бр. 79 от 2008 г.)

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНИЯ УСПЕХ ЗА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (XII А, Б, В КЛАС)

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНИЯ УСПЕХ ЗА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (XII Г КЛАС)

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНИЯ УСПЕХ ЗА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (XII Д КЛАС)

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg