Ръководство и административен персонал в Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"

     

ДИРЕКТОР

А. Чилингирян  тел.: (052) 620 290

 Приемно време: вторник:  11:00 ч. – 12:00 ч.

                               четвъртък: 14:30 ч. – 15:30 ч.
 

ЗАМ. ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

К. Белецова  тел. : (052) 613 640

М. Йорданова  тел. : (052) 613 640 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Д. Косева  тел. : (052) 620 289

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

К. Николова
 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Счетоводство - тел.: (052) 620 289

Й. Андреева  гл.счетоводител

              И. Милева-Грънчарова  ЗАС

Деловодство – тел.: (052) 620 291

П. Пеева  технически секретар

Т. Тенева  домакин

             Работно време на деловодството за подаване на заявления:

              всеки работен ден

              10:00 – 11:00 ч. и   15:30 – 16:30 ч.

             Работно време с граждани:

            понеделник - петък

            10:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 16:30 ч.

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg